Yazar ve siyasetçi Ruşen Eşref Ünaydın’ın ölüm yıl dönümü

1892’de İstanbul’da doğan Ruşen Eşref Ünaydın, Galatasaray Sultanisi’ni ve Darülfünûn Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Askeri Baytar Âlisi’nde, Darülmuallimini Âli’de, Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı.

Yazarlık hayatına 1914 yılında mütercimlikle başladı. 1918 yılında Yeni Günmuhabiri olarak Kafkasya’ya, Tasviri Efkar muhabiri olarak Sivas’a gitti.

Servet-i Fünun, Donanma, Tedrisat, Türk Yurdu ve Yeni Mecmuada yayımladığı mülakat, mensur şiir ve hatıra türünde yazılarıyla tanındı. Dergi ve gazetelerde mülakat ve gezi türünde yazıları yayınlandı.

1920 yılında TBMM Hükûmeti’nin çağrısı üzerine İnebolu yoluyla Ankara’ya giderek Türk Kurtuluş Savaşı’na katıldı. 1922 yılında Buhara elçiliği başkatibi olarak atandı. Lozan Konferansı’nda matbuat müşavirliği yaptı.


Siyasi hayatı…

TBMM II., III. ve IV. dönem Afyonkarahisar milletvekili olarak görev yaptı. Riyaseti Cumhur Umumi Katipliği’nde (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği), Tiran, Atina, Budapeşte Elçiliğinde ve Roma, Londra ve Atina Büyükelçiliğinde bulundu.


Ruşen Eşref Ünaydın öldü

1937 yılında yapılan Trakya Manevraları’na katılarak yabancı heyetlere eşlik etti. 1952 yılında emekliye ayrıldı. 21 Eylül 1959 tarihinde İstanbul’da vefat etti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir